باشترین نەرمەکالاکانی ئەدوبی بۆ ویندوز وە ماک

 دابەزاندنی باشترین نەرمەکالاکانی ئەدوبی دەکەین ڤێرشنەکانی 2015/2017/2018/2019/2020/2021 بۆ هەردوو سیستەمی ماک وە ویندوز ئەدوبی 2022 :: Adobe 2022 :: كلیك بكه‌ لینکی ئەدۆبی پرێمیەر پرۆ 2019 بە تەنها :: https://www.terabox.com/web/share/init?surl=DI7lokM28FBlZh1-9OelBg پاسوورد :: Password: 3m8w لینکی هەموو ڤێرشنەکان 2015 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 :: https://www.mediafire.com/file/gmjydnfpb6lomsf/2015-2017-2018-2019-2020-2021.rar/file لینکی هەموو ڤێرشنەکان 2014 / cs6 / cs5 / cs4 / cs3 / cs2 :: https://www.mediafire.com/file/0x3w8ugcjarea4a/%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1_2015.rar/file لینکی ئەدوبی فۆتۆشۆپ 2018 ویندوز :: https://www.mediafire.com/file/6988tmd9bm2jxof/%25D8%25A6%25DB%2595%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A6_%25D9%2581%25DB%2586%25D8%25AA%25DB%2586%25D8%25B4%25DB%2586%25D9%25BE_2018_%25D9%2588%25D8%25A6%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B2_%25282%2529.rar/file لینکی ئەفتەر 2021 https://www.mediafire.com/file/9sckki15dqiaawi/2021_-2021.rar/file لینکی ئەفتەر 2018: https://www.mediafire.com/file/0e03n0pdwc9ee8b/2018.rar/file ئەدوبی ئیلێسترێتەر 2017 بۆ سیستەمی ماک :: https://www.mediafire.com/file/gdxxev0c1ewku3q/%25D8%25A6%25DB%2595%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A8%25DB%258C_%25D8%25A6%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258E%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%2595%25D8%25B1_2017_%25D9%2585%25D8%25A7%25DA%25A9_.rar/file لینکی کراک بۆ هەموو ئەدوبیەکان ئەگەر پێویستیان پێ بوو:

ageed graphic وه‌رگیراوه‌ له‌ ئه‌گید گرافیك